Teostame kõigi kategooria sõidukite tehnoülevaatust ja tehnilist kontrolli

Aadress: Lao 11, Põlva

Tel: +372 797 6090

E-post: info@haugas.ee

Lahtioleku ajad:

E-R 8.30 – 19-00
L 8.30 – 15.00

Sõidukite tehnilise ülevaatuse hinnakiri (EUR koos käibemaksuga)

Kehtib alates: 01.03.2016

Sõiduki nimetus Kat Tariif Kordus Soodus
Mootorratas L 15.- 0 10.-
Sõiduauto (kuni 9 kohta) M1 35.- 0 25.-
Väikebussid M2 50.- 0 -
Bussid M3 60.- 0 -
Veoautod (täismass kuni 3,5 T) N1 40.- 0 -
Veoautod (täismass 3,5 - 12 T) N2 45.- 0 -
Veoautod (täismass üle 12,5 T) N3 55.- 0 -
Kerghaagised (täismass kuni 0,75 T) O1 10.- 0 5.-
Haagised (täismass 0,75 - 3,5 T) O2 15.- 0 -
Haagised (täismass 3,5 - 10 T) O3 25.- 0 -
Haagised (täismass üle 10 T) O4 35.- 0 -
Traktorid TR 20.- 0 -
Liikurmasinad TLM 20.- 0 -
Traktorite haagised TH 10.- 0 -

Märkused:

 1. Hinnasoodustus L, M1, O1 kategooria sõidukite ülevaatusel on invaliididel ja pensionäridel ning toimetuleku toetust saavatele lastega peredele ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale.
 2. EURO 3,4,5 auto ja haagise ülevaatus 10.- EUR
 3. Takso-, eksami- ja õppesõiduki ülevaatus 10.- EUR
 4. Traktorite ülevaatuse eriväljakutse 10.- EUR
 5. Tulekustuti kontroll ülevaatuse käigus tasuta.

 

Sõidukite tehnoülevaatusest

Põlva tehnoülevaatuspinkt - Haugas OÜSõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

 

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

Sõiduki korraliseks, korduvaks ja erakorraliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
 • juhtimisõigust tõendava dokumendi;
 • volikirja, kui sõiduki esitaja ei ole omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja;
 • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi;
 • teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti erakorralisel ülevaatusel;
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akti
 • ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7- tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus;
 • S-auto või EURO-auto ja nende haagise ülevaatusel valmistaja või tema volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus.

Ülevaatuse tähtajad

Sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama järgmiselt:

Sõiduk peale esmaregistreerimist


M1 kategooria sõiduk, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk ja takso
12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 36 kuud
N1 kategooria sõiduk, v.v. alarmsõiduk ja ADR-sõiduk12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 12 kuud
L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduk, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk ja eksamisõiduk
O1 kategoori sõiduk
hiljemalt 36 kuu möödumisel esmaregistreerimisest
M2 ja M3 kategooria sõiduk
N2 ja N3 kategooria sõiduk
O2, O3 ja O4 kategooria sõiduk
üksikkorras valmistatud sõiduk, v.a. O1 kategooria sõiduk
eriliigiline sõiduk
hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

Kasutatud sõiduk

M1 kategooria sõiduk vanusega mitte üle 10 aasta, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk ja taksoüks kord 24-kuulise perioodi jooksul
M1kategooria sõiduk vanusega üle 10 aasta, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk ja takso
N1 kategoori sõiduk, v.a. alarmsõiduk ja ADR-sõiduk
üks kord 12-kuulise perioodi jooksul
L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduk vanusega mitte üle 10 aasta, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk ja eksamisõiduk
O1 kategoori sõiduk
hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2 ja M3 kategooria sõiduk vanusega mitte üle 10 aasta
N2 ja N3 kategooria sõiduk
O2, O3 ja O4 kategooria sõiduk
L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduk vanusega üle 10 aasta
üksikkorras valmistatud sõiduk, v.a. O1 kategooria sõiduk
eriliigiline sõiduk
hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2 ja M3 kategooria sõiduk vanusega 10 aastathiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
vanasõidukhiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest
Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu.
M1 või N1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso ja ADR-sõiduki, järgmise korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:
Riikliku registreerimismärgi viimane numberÜlevaatuse kuu
1märts
2aprill
3mai
4juuni
5juuli
6august
7september
8oktoober
9november
0detsember
Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega , loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja
 . Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

Kui Mvõi N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg , siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg. Kui sõiduki kasutamine eriliigilise sõidukina lõpetatakse, siis jääb kehtima enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg