Tehnoülevaatus

Teostame kõigi kategooria sõidukite tehnoülevaatust ja tehnilist kontrolli

Aadress: Lao 11, Põlva

Tel: +372 797 6090

E-post: info@haugas.ee

Lahtioleku ajad:

E-R 8.30 - 19-00
L 8.30 - 15.00

Sõidukite tehnilise ülevaatuse hinnakiri (EUR koos käibemaksuga)

Kehtib alates: 01.05.2024.a.

Sõiduki nimetus Kat Tariif Kordus Soodus
Mootorratas L 25.- 0 -
Mopeedauto L6e 40.- 0 30.-
Sõiduauto (kuni 9 kohta) M1 55.- 0 40.-
Väikebussid M2 70.- 0 -
Bussid M3 80.- 0 -
Veoautod (täismass kuni 3,5 T) N1 55.- 0 -
Veoautod (täismass 3,5 - 12 T) N2 60.- 0 -
Veoautod (täismass üle 12,5 T) N3 80.- 0 -
Kerghaagised (täismass kuni 0,75 T) O1 15.- 0 5.-
Haagised (täismass 0,75 - 3,5 T) O2 20.- 0 -
Haagised (täismass 3,5 - 10 T) O3 30.- 0 -
Haagised (täismass üle 10 T) O4 40.- 0 -
Traktorid TR 25.- 0 -
Liikurmasinad TLM 25.- 0 -
Traktorite haagised TH 15.- 0 -

Märkused:

 1. Hinnasoodustus L, M1, O1 kategooria sõidukite ülevaatusel on invaliididel ja pensionäridel ning toimetuleku toetust saavatele lastega peredele ja nelja ning enama lapsega koos elava pere ühele sõidukiomanikust vanemale.
 2. EURO 3,4,5 auto ja haagise ülevaatus 10.- EUR
 3. Takso-, eksami- ja õppesõiduki ülevaatus 10.- EUR
 4. Traktorite ülevaatuse eriväljakutse 10.- EUR

VÄLJASPOOL SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUST  TEOSTATUD KONTROLLTÖÖDE HINNAKIRI

Kehtib alates 01.01.2022

 • Esilaternate kontroll ( 2 tk ) - 5.-
 • Pidurite diagnostika ( 1 telg ) - 5.-
 • Bensiinimootorite heitgaaside kontroll - 10.-
 • Diiselmootorite heitegaaside suitsususe mõõtmine - 10.-
 • Lõtkude testimine (1 telg) - 5.-
 • Müra mõõtmine - 5.-
 • Sõiduauto ( M1 ) tehnilise seisukorra kontroll (eelülevaatus) - 30.-
 • Klaaside läbipaistvuse mõõtmine - 3.-

Hind EUR, ides, sisaldab 20% km

Sõidukite tehnoülevaatusest

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

 

Ülevaatusel nõutavad dokumendid

Sõiduki korraliseks, korduvaks ja erakorraliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistus või selle B-osa;
 • erakorralisel ülevaatusel liiklusjärelevalve korras kontrollimisel väljastatud kontrollkaart;
 • CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus, kui sõidukit soovitakse kasutada taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta;
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt.

Ülevaatusele esitamise tähtajad

[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(1) M1- L3e-, L4e-, L5e-, L7e- ja O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

(2) N1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

(3) M2-, M3-, N2-, N3-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

(4) Kasutatud, mitte üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(5) Kasutatud N-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(6) Kasutatud mitte üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(7) Kasutatud O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(8) Vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest ülevaatusest.

(9) Sõiduki peab esitama eriliigilisele ülevaatusele enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu ja hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest eriliigilisest ülevaatusest. Kiirabisõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud. Kui sõiduk võetakse kasutusele taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel, tuleb sõiduk esitada eriliigilisele ülevaatusele 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(10) Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.

(11) Sõidukile varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.

(12) ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ülevaatuse kuupäev viimase ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvates.

(13) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab korralise ülevaatuse kehtivusaja kehtetuks. Kui erakorralisele ülevaatusele suunati liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

(14) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.

(15) Sõiduki järgmise korralise ülevaatuse aeg on sama eriliigilise ülevaatuse ajaga, kui eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem, kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

(16) Sõiduki eriliigilisena kasutamise lõpetamisel on järgmise korralise ülevaatuse aeg sama varem määratud eriliigilise ülevaatuse ajaga.

(17) Kui kindlustusandja loeb sõiduki hävinenuks, kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse ning sõidukile määratud järgmise korralise ülevaatuse aeg muutub kehtetuks. Kanne hävinemise kohta tehakse elektrooniliselt liikluskindlustuse registris, millest saadetakse liiklusregistrisse elektrooniline teave sõiduki korralise ülevaatuse aja kehtetuks muutumise kohta.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018